РАБОТНИЦИ - м."ЮНИ"

Юни 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Любен - мк мк - - мк мк - - кс пч - - въ мк - - пи мк - - мк мк - - Т Т - - чу
Найден - от от - - мк мк - - пч пч - - мк мк - - мк мк - - пч Т - - пч от - - от
Васил - мк мк - - мк мк - - пч пч - - мк мк - - мк мк - - пч от - - пч от - - от
Г.Генчев - мк мк - - мк мк - - кс кс - - мк мк - - мк мк - - пч от - - пч га - - У
Вальо - мк мк - - Т пи - - та пч - - въ пч - - га пч - - мк Т - - га га - - Т
Андрей - мк мк - - це от - - от от - - въ пч - - мк пи - - пч Т - - бо га - - Т
Тодор  - мк мк - - пи мк - - кс кс - - бо бо - - бо бо - - мк мк - - га Т - - Т
Никола - от от - - от от - - шл Ш - - бо бо - - пи пи - - бо бо - - бо бо - - Т
Петър  - бо бо - - це мк - - кс бо - - бо бо --   бо бо - - бо бо - - пч бо - - бо
Атанас - мк пч - - Т пи - - та пч - - пи сп - - га пи - - фа мк - - га кс - - мк
Вълчо - сп сп - - Т мк - - от Т - - сп пи - - га мк - - мк Т - - га га - - сп
Г.Георг. - мк пч - - пи мк - - Т - - - въ пи - - шл пи - - фа мк - - Т Т - - кс
Иван Д. - мк пч - - дк мк - - шл от - - от от - - от от - - от от - - от от - - чу
Хюсеин - Ш мк - - це мк - - та Ш - - въ пч - - шл та - - фа Т - - пч Т - - зр
Г.Желяз. - мк Т - - Ш мк - - Т пч - - пи пч - - Ш пи - - фа А - - пч Т - - мк
Господин - пч Т - - пи мк - - кс кс - - Ш пч - - га пи - - Ш мк - - га Т - - Т
Слави - мк мк - - мк мк - - Ш пч - - въ пи - - пи мк - - пч мк - - зр Т - - Т
Иван В. - от от - - от от - - от от - - от от - - шл та - - зр от - - Т Т - - мк
Милен - Т пч - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо
Владо - Т Т - - Т Т - - Т Т - - Т Т - - га та - - мк Т - - Т Т - - Т
Иван А. - Т пч - - пи мк - - та пч - - Т пи - - от от - - от от - - от от - - от
Йордан - Т пч - - це мк - - Т пч - - пи пч - - га мк - - мк Т - - га га - - Т
Амза - мк мк - - Т бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо
Г. Тод. - мк Т - - це мк - - Т пч - - пи пч - - шл та - - Ш мк - - зр Т - - мк
Петко - А А - - А А - - А А - - А А - - А А - - А от - - А А - - А
Феим - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо бо - - бо
Ат. Ст. - У У - - У У - - У У - - У У - - У У - - У У - - У У - - У