РАБОТНИЦИ - Март

 

МАРТ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ел 9   К   ко ко     обр кню РС ко     ко пч пч ко     тпл мет пч ко     пч рем пч зр    
  24   К   дм дм     кню пч пч пч     зър сп сп сп     пч мет пч ко     пч зр сп ся    
  45   сп   сп к-т     кню пч пч пч     зър сп сп сп     пч сп кню ко     пч сп зр ся    
  46   От   каш ко     сп кню каш пч     каш сп дър сп     пч пч кню кню     пч зр пч зр    
  47   К   зър кню     обр пч каш ко     пч пч сп дър     пч мет пч алу     пч тпл зр пч    
  50   К   ко к-т     кню тпл пч пч     зър пч пч пч     кат тпл алу кню     тпл пч пч зр    
  51   К   кню тпл     кню пч пч ко     пч тпл пч ко     пч мет пч кню     пч зр тпл пч    
  63   К   тпл  Б      Б  Б  Б  Б     тпл сп пч ко     пч мет пч алу     пч зр пч ся    
  66   К   тпл кню     тпл кню каш пч     зър пч пч ко     каш пч кню алу     пч зр пч зр    
  72   К   кню кню     кню кню каш рем     сп дър сп сп     каш мет кню кню     пч рем зр От    
  73   От   От От     От От От От     От От От От     От От От От     От От От сп    
  74   тпл   ко ко     кню пч рем ко     ко сп дър ко     пч мет кню ко     От От От От    
вв 5   К   зър зър     сп кню зър пч     ко дър сп сп     рем рем алу кню     пч зр зр зр    
   6    От   ко к-т     кню зър пч ко     сп дър дър ко     пч мет пч ко     пч сп зр сп    
   7   зър   дм зър     кню зър пч ко     зър дър дър дър     пч мет пч кню     пч зр зр зр    
   8   К   ко дм     зър кню  Б  Б      Б  Б  Б рем     каш сп кню пч     пч зр зр зр    
   9   зър   зър зър     обр кню пч пч     ко сп дър сп     пч мет пч кню     пч зр зр зр    
  10   сп   сп ко     зър пч зър ко     зър дър дър сп     пч мет пч кню     пч пч сп зр    
кр11   К   тпл кню     обр пч каш ко     тпл сп От От     Мк мет алу алу     От зр пч пч    
   14   К   каш кню     От От От От     От От От От     пч мет алу ко     тпл пч зр пч    
   15   К   кню тпл     кню тпл каш пч     каш пч сп ко     кат пч кню алу     тпл рем зр пч    
   18   К   кню тпл     кню тпл пч пч     ко пч пч сп     Мк мет алу пч      Б   Б   Б   Б    
   34   пч   ко тпл     кню пч каш пч     ко пч пч Чам     каш мет пч алу     пч зр тпл пч    
   35   К   тпл кню     пч кню пч пч     ко пч пч тпл     кат тпл алу кню     От тпл пч зр    
   36    Б    Б  Б      Б  Б  Б  Б      Б  Б  Б  Б      Б  Б  Б  Б      Б  Б пч зр    
   42   тпл   Чам ко     тпл кню пч Чам     зър пч пч ко     тпл мет пч Чам     пч зр зр пч    
кк3   К   каш ко     пч кню каш пч     пч пч пч ко     пч пч алу кню     пч зр пч ся    
   4   К   кню тпл     кню пч каш ко     пч пч сп тпл     каш мет пч алу     пч Мпр зр пч    
   5   К   ко к-т     пч пч каш пч     ко пч пч рем     кат пч кню алу     укр пч пч зр    
   6   К   каш ко     От От каш пч     пч пч сп рем     пч мет пч ко     укр пч зр пч    
м35   К   каш ко     пч кню каш пч     каш пч пч дър     пч мет пч кню     пч Мпр зр пч    
                                                                
ТА1   ко   ко ко     пч пч РС ко     ко сп сп ко     пч мет пч ко     пч рем Мк кз    
    2   пч   ко ко     пч кз каш ко     пч пч сп ко     рем мет кз ко     пч ск Мк кз    
    3   К   ко ко     пч кз каш ко     ко пч пч ко     бут Мк алу ко     пч пч пч зр    
    4   ко   ко ко     обр пч ск ко     ко рем пч ко     пч Мк кню ко     пч пч пч зр    
    5   От   От От     От От От От     ко рем пч ск     пч мет пч ко     кз рем пч пч    
   11   От   ко ко     обр кню ск ко     ко рем пч ко     пч пч кню ко     пч пч От От    
   14   К   ко ко     обр От От От      ко пч пч тпл     кат пч кню ко     кз Мпр пч пч    
   16    Б   ко От      Б  Б  Б  Б     От От От От     пч мет кз пч     пч зр ск пч    
 К.А.    /    /  /      /  /  /  /      /  /  /  /     пч Мк кню кню     пч Мпр зр пч