ВТОРА СМЯНА:

КОРАБНА РАБОТА:
  • 21 км  мк " Харвест " - дървен материал 
  1. КТМ ( 5 ) , 10т26 ( 45 ) , Зенебоген ( КНТ ) , Фукс ( КНТ )
  • 22км  мк "Батия " - метални заготовки
  1. 6 раб ( КТМ 6 , 20т 9 , 16т 47 , маг 63 , КТМ 8, мот 35 ) , 20т 72 , 2 ТА ( 5 , 11 ) , 16т кр ( 11 )- талимани ( Пепа , Радостина
  2. 6 раб ( КТМ 7 , 16т 46 , 10т 24 , кр 18 , мот 44, КТМ 10 ) , 40т 73 , 2 ТА ( 2 , 16 ) , 16т кр ( 35 )- талимани ( Донка , Красимира

Кораба е с работно време от 17.30 до 05.30 часа

  • 31 км  мк " Силвия " - метални заготовки
  1. 3 раб ( кк 4 , кр 15  , кк 6 ) , 20т ( 40т 74 ) , 2 ТА ( 3 , 1 ) , 16т кр ( 14 )

Кораба е с работно време от  17.30 до  05.30 часа

СТИФНА РАБОТА:
  1. 4 раб ( ткр 51 ,КТМ 9 , кк 3 , маг 66 ) , тилов кран ( 50 ) - бетонно желязо - талиман ( Илка )

Точката е от 22.30 до 05.30 часа

ЩЕ ИМА 30 ВАГОНА . ИМА И ТОЧКА ОТ 52 БР.