ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " НОМАД ИИГЪЛ "- д.материал
 1. 10т 26 ( сяра ) , 10т 24 ( 72 ) , КТМ ( 9 ) - смяна от 17.30 до 05.30 часа
 • 23 км  мк " ЕКВАТОР " - контейнери
 1. 3 раб ( КТМ 6 , кр 42 , мр 35 ) , 100т 14 ( 9 ) , 3ТА ( 11 , 14 , 2 ) - талиман 1 ( Красимира) , талиман 2 ( Радостина
 2. 4 раб ( Киро , кк 3 , кк 6 , кк 5 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 4 , 5 ) - талиман 1 ( Донка ) , талиман 2 ( Пепа )

Смяна - за работниците от 17.30 до 05.30 часа , за талиман 1 - 14.00 до 22.30 и талиман 2 - 22.30 до 05.30

 • 24 км  мк " КРАФТ " - цимент насипно
 1. КТМ ( кр 34  ) , 16т 47 ( 73 )
СТИФНА РАБОТА :
 1. 1 раб ( ткр 51 ) , 16т кр ( 36 ) - метали - талиман ( Галя
 2. 2 раб ( кр 35 , ткр 50  ) , мот ( кк 4 ) - лентите в 49 магазия
 3. Зенебоген ( КТМ 10 )  - скрап на 24 км - приема
 4. Фукс ( кр 14 ) , КТМ 3 ( 8 ) - скрап
 5. 1 ТА ( 3 ) - на терминала
 6. 4 раб ( ТА 16 , маг 63 , кр 11 , маг 66 ) - сяра от вагони - смяна от 22.30 д0 05.30 часа
 7. КТМ ( ТА 1  ) - д. материал
 8. 1 раб ( ) - Водоноската при Козаров