ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 22 км  мк " Батия" -метални заготовки
 1.   6 раб ( т кр 51 , ткр 50 , Та 1 , ТА 3 , кк 3 , кк 6  ) , 20т ( 9 ) , 16т кр 11  , 16т кр 35 , 2 ТА ( 5 , 16 )  - 2 талимана ( Радостина , Пепа ) - нормална смяна
 •  23 км  мк " Назим Бей " - контейнери  
 1. 3 раб ( м 35 , м 44 , Та 2 )  , 40т 74 - талиман ( Донка ) - нормална смяна
 • 31 км  мк " Силвия " - метални заготовки
 1. 5 раб ( кр 15 , кр 14 , кк 4 , 16т 47 , КТМ 9 ) , 20т ел кран ( 72 ) , 16т кр ( 34 )  - талиман ( Илка

Точката е от 17.30 до 05.30 часа , а талимана си е втора смяна

СТИФНА РАБОТА : 
 1. 4 раб ( Ктм 6 , 10т 24  , 40т 73 , та 11 ) , тилов кран ( м 63 ) - бетонно желязо - точката е от 22.30 до 05.30 часа
 2. 16т кр ( 18 ) , маг 66  - метали  - талиман ( Красимира
 3. КТМ ( 10 ) , КТМ ( 7 ) - зърно
 4. 10т 26 ( 16т 46 ) , КТМ ( 8 ) - д.материал , скрап на 21 км
 5. 16т 45 , КТМ ( 5 )- на хидр. багер - д. материал на 24 км