ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА :
 • 21 км  мк " АРМОНИ " - д.материал
 1. КТМ ( 9 ) , КТМ ( 6 ) , Зенебоген ( 16т 45 ) - смяна от 17.30 до 05.30 часа
 2. талиман ( Радостина ) - от 14.00 часа ,   талиман ( Стефка ) - от 22.30 часа
 • 22 км  мк " ЛЕНА КОЛЕВА " - кнюпели
 1. 5 раб ( ткр 51 , ткр 50 , кк 4 , мот 35 , ТА 5 ) , 20т - талиман ( Красимира )
 2. 5 раб ( маг 63 , КТМ 5 , кк 6 , Та 16 , Киро А ) , 20т 72 ( 73 ) - талиман ( Пепа )
СТИФНА РАБОТА :
 1. 4 раб ( ТА 11 , кр 11 , кк 3 , 40т 74  ) , т кр ( маг 66 ) - биг бекс от вагони - талиман ( Елисавета )
 2. 4 раб ( ТА 1 , 10т 26 , кр 35 , 16т 46 , ТА 3 , КТМ 8 ) ,Кор.кран ( 20т 72 ) , 16т кр ( ТА 2 ) - кнюпели на КНТ - смяна от 20.00 до 08.00 часа
 3. 1 ТА ( 4 ) - теглене на контейнери - смяна от 17.30 до 05.30 часа
 4. 4 раб ( кк 5 , Киро , Весо , ТА 14 ) , 7т кр ( 15 ) - разнасят скари на полетата
 5. 1  раб ( кр 36  ) , КТМ ( 7 ) - концентрат в "0" поле
 6. 16т 47 - ремонт на лентите
 7. 16т кр ( 34 ) , 16т кр ( 42 ) - метали - талиман ( Галя )
 8. Фукс ( кр 14 ) - приема скрап