ВТОРА СМЯНА :

КОРАБНА РАБОТА:
 • 21 км  мк " ИТАЛИЯ " - скрап насипно
 1. 2 раб ( КТМ 9 , маг 63 ) , 10т 24  , 16т 45 ( 46 ) -  смяна от 14.00 до 22.30 часа
 2. 2 раб ( кр 11 , ТА 1 ) , 10т 24 ( 20т 9 ) , 16т 45   - смяна от 22.30 до 05.30 часа
 • 23 а  км  мк " Карадениз 5 " - дърв. материал
 1. КТМ ( 6 ) , КТМ ( 5 ) , хидр.багер ( КНТ ) - смяна от 14.00 до 22.30 часа
 2. КТМ ( 10 ) , КТМ ( 7 ) , хидр.багер ( КНТ ) - смяна от 22.30 до 05.30 часа
 • 24 км  мк " Орая " - пшеница насипно
 1. Ще плануваме на место
СТИФНА РАБОТА :
 1. 4 раб ( кр 15 , ТА 2 , кк 6 , 16т 47 ) 16т ел кран ( 20т 72 ) - 18км ( КНТ ) - биг бекс от вагони
 2. 1 раб ( ткр 51 ) , 16т кр ( 42 ) - метали - талиман ( Радостина
 3. 16т кр ( 35 ) - метали - КНТ ( при поискване )
 4. 3 раб ( ТА 3 , кр 34 , мот 44 ) , Укрепвач ( кк 3 , кк 5 ) - сортиране и рязане на д. материал - пред склада
 5. 5 раб ( мот 35 , ткр 50 , маг 66 , кк 4 , 40т 74 ) , 7т кр ( 18 ) - почистване на 22 км 
 6. ТА ( 4 , 5 , 11 ) - при механика ( обслужване на машините )