ВТОРА СМЯНА

СТИФНА РАБОТА:
  1. Хидр. багер - трупи на 21км - талиман ( Пепа
  2. 16т кр ( 15 ) , КТМ ( 7 ) - метали , зърно 
  3. 2 укр. ( кк 3 , кк 6 ) 4 раб ( ТА 4 , 5 , кр 35 , кр 11 )  -сортиране на д. материал
  4. 2 раб ( мр 35 , ткр 51 ) - помпата на 24 км
  5. 1,5т кк ( мот 44 ) , 1,5т кк ( кр 14 ) - палети на терминала
  6. Почистване на 24 км - Свободните раб , КТМ ( 10 ) , 7т кр с четка ( 18