ВТОРА СМЯНА

СТИФНА РАБОТА:
1.  Хидравличен багер - трупи на 21км - талиман ( Донка
2.  16т кр ( 44 ) , КТМ ( 8 ) - дежурни ( метали , зърно )- талиман ( Радостина
3.  5 раб ( 16т 47 , 40т 73 , 40т 74 , ТА 3 , ТА 4 ) , 2 укр ( кк3 , кк6 ) - рязане и сортиране на д. материал
4.  2 раб ( кр 18 , 16т46 ) - помпата на 24 км
5.  Почистване - всички свободни , КТМ ( 5 ) , 7т кр ( 15
6.  16т45 , 10т 24 , КТМ 10 - при багера ( има вагони със скрап и кам. с трупи ) - към 19 - 20 часа трябва да помогнем да се измие багера ( утре ще минава преглед )