ВТОРА СМЯНА

КОРАБНА РАБОТА:
  • 21 км   мк " ШЕРИН " - скрап насипно

1.   2 раб , 16т 45 , 10т 24 - точката е от КНТ от 22.30 до 05.30

  • 23 км   мк " МАТИЛДЕ А " - контейнери ( ще останат около 120 бр )

1.  3 раб ( маг 63 , кр 14 , т кр 50 ) , 100т 14 ( 16т 43 ) , 3 ТА ( 3 , 4 , 5 ) - талиман ( Илка )

2.  4 раб ( Ктм 6 , кр 18 , Ктм 10 , мот 44 ) , 40т 74 , 2 ТА ( 2 , 16 ) - талиман ( Радостина )

  • 31 км   км " СИЛВИЯ " - кнюпели 12 000 т

1.   2 раб ( КТМ 5 , 10т 24 ) , 20т ел кр ( 72 ) - талиман ( Донка

2.   2 раб ( кр 15 , кр 11 ) , 20т ел кр ( 73 ) - талиман ( Красимира

СТИФНА РАБОТА:
1.  4 раб ( кр 34 , кр 42 , Ктм 9 , ТА 11  ) , 20т 9 - бетонно желязо - талиман ( Галя
2.  16т кр за КНТ - метали ( ще ползваме от 23 км ,ако се наложи )
3.  КТМ ( 7 ) - зърно 
4.  16т 45 , 10т 24  ( 16т 46 )- скрап ( може да се наложи да започнем кораба по рано )
5.  1 раб ( кк 6 ) , 7т кр ( мот 35 ) - помпата при дъжд
6.  Почистване - КТМ 8 , ТА 14 , маг 66 - 24 км при стифадора ,ако не вали